Výhody minerální vaty ve srovnání s polystyrénem

Chystáte se zateplovat fasádu? Tradičními materiály pro zateplení jsou polystyrén a minerální vata. Lepším izolantem je jednoznačně polystyrén. Pokud bychom chtěli dosáhnout stejně kvalitní izolace s vatou, musíme sáhnout po extrémně dražším produktu. Přesto však je nutné někdy volit minerální vatu místo polystyrénu. Kdy tomu tak je?

Přestože je zateplování fasády polystyrénem levnější a tento materiál umí nabídnout i lepší tepelněizolační vlastnosti, někdy prostě musíme či chceme zateplovat vatou. Důvodem je nejčastěji to, že potřebujeme mít difuzně otevřenou skladbu konstrukce zateplení. Ta umí zabezpečit přirozený přestup vodních par přes konstrukci z interiéru do exteriéru. Nepoužívá se tedy v konstrukci parozábrana a k zateplení se použije správně aplikovaná minerální vata. Tento způsob skladby fasády se zateplením umožňuje domu dýchat a odborníci jej považují za typ, který vytváří v interiéru zdravější mikroklima. Je to též cesta k zamezení vzniku jevu tzv. nezdravých budov. V domě nemusíme tak často větrat, jako když řešíme zateplení difuzně uzavřenou fasádou. Nebývá nutná ani rekuperace, i když ta má smysl v každém interiéru i z hlediska energetických úspor.

Proč minerální vata?

Tou na rozdíl od polystyrénu umí prostupovat vodní páry. Důležité však je pro tento typ difuzně otevřené konstrukce použít i vhodnou omítku. Takovou, která samotná nezamezuje prostupu vodních par. Takže i omítka musí být v tomto skladebním systému paropropustnou. Tu nabízí firma Baumit pod označením OpenTop. Jde o vysoce paropropustnou omítku do systému Baumit open. Arylátové a silikonové omítky jsou v tomto případě nevhodné.

Výhody a nevýhody – polystyrén vs. minerální vata

Výhodou minerální vaty je její vhodnost pro difuzně otevřené stavby i nízký difuzní odpor. Minerální vata má vynikající akustickoizolační vlastnosti a je též nehořlavou.

A jaké jsou výhody polystyrénu? Výhodou je jeho nízká hmotnost i cena. Je nenasákavý a se skvělými tepelněizolačními vlastnostmi.

Napsat komentář